Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

CAG Taibach

Cyfarwyddiadau i SA13 2BN
CAG Taibach
Heol Margam Taibach Port Talbot SA13 2BN pref
(01639) 882104 (01639) 882104 voice +441639882104

Lleolir Canolfan Addysg Gymunedol Taibach rhwng pentrefi Taibach a Margam. Gynt yn Ysgol Sirol Eastern, rydym ar brif ffordd Margam. Caiff y ganolfan ei defnyddio'n helaeth gan y gymuned leol a hefyd gan grwpiau gwirfoddol, sy'n llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant etc. Mae datblygu dosbarthiadau Addysg i Oedolion yn y ganolfan wedi bod yn boblogaidd iawn.

Mae gan Ganolfan Addysg Gymunedol Taibach awyrgylch cyfeillgar ac amrywiaeth eang o gyfleusterau i bob grŵp oedran sy'n ceisio darparu dysgu addysgol o'r radd flaenaf, annog gweithgareddau hamdden a rhyngweithio cymdeithasol er mwyn gwella ansawdd bywydau pobl yn y gymuned leol.

I gael gwybodaeth am gyrsiau ac argaeledd ystafell. 

Gall yr holl drefniadau cadw lle newid - gwiriwch gyda staff y ganolfan.

Tiddlywinks Creche

Ar agor 9.00-15.00 Dydd Llun i Dydd Gwener

Clwb Ieuenctid

Ar agor 19.00 - 21.00 Dydd Llun i Dydd Iau

Cyfleusterau sydd ar gael i'w llogi

Prif neuadd fawr gyda llwyfan

Yn addas ar gyfer: achlysuron, cyfarfodydd, cynadleddau, partïon pen-blwydd a sefydliadau masnachol

Ystafell fawr

Yn addas ar gyfer cyfarfodydd dros 10 o bobl

Lleodd i: 20 ar y mwyaf

Ystafell fechan

Yn addas ar gyfer cyfarfodydd o hyd at 10 o bobl

Lleodd i: 10 ar y mwyaf

Ystafell TG

Cyrsiau hyfforddi hyd at 12 o bobl

Ystafell coginio

Cyrsiau hyfforddi hyd at 12 o bobl

Llety

 • Un brif neuadd â llwyfan
 • Dwy ystafell ochr fechan
 • Un ystafell ochr fawr
 • Campfa
 • Ystafelloedd newid
 • Ystafell goginio
 • Ystafell grochenwaith/gelf
 • Ystafell gyfrifiaduron
 • Ystafell glwb i bensiynwyr
 • Ystafell Gyfweld
 • Creche preifat
 • Ardal goffi
 • Ysgubor fawr ar gyfer campau etc.

Cyfleusterau ychwanegol

 • Derbynfa
 • Cyfleusterau Cegin gyda Boeler Hydro
 • Lluniaeth (ar gael ar gais)
 • System PA (ar gael i’w logi ar gais)
 • Gliniadur (ar gael ar gais)
 • Taflunydd a sgrîn (ar gael ar gais)

Mynediad

 • Mae'r ganolfan yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.