Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canolfan gymunedol Bryn

Cyfarwyddiadau i SA13 2RY
Canolfan gymunedol Bryn
Heol Maesteg Bryn Port Talbot SA13 2RY pref
(01639) 861111 (01639) 861111 voice +441639861111

Mae Canolfan Gymunedol Bryn yn ganolfan fodern, gryno a ddefnyddir yn aml ac sydd a’r bwriadu o ddiwallu anghenion y gymuned gyfan ac fe'i lleolir ar y briffordd o Bort Talbot i Heol Maesteg.

I gael gwybodaeth am gyrsiau ac argaeledd ystafell. 

Gall yr holl drefniadau cadw lle newid - gwiriwch gyda staff y ganolfan.

Cyfleusterau sydd ar gaedl i'w llogi

Prif neuadd

Yn addas ar gyfer: achlysuron, cyfarfodydd, cynadleddau, partïon pen-blwydd a sefydliadau masnachol

Lleodd i: 258 yn eistedd ar y mwyaf

Ystafell 1

Prif neuadd rhannu'n 2 ystafell

Lleodd i: 35 ar y mwyaf

Ystafell 2

Prif neuadd rhannu'n 2 ystafell

Lleodd i: 50 ar y mwyaf

Llety

 • Un neuadd fawr y gellir ei rhannu'n ddwy ystafell lai o faint
 • Un cegin
 • Ystafelloedd newid
 • Digon o fannau parcio

Cyfleusterau ychwanegol

 • Derbynfa
 • Cyfleusterau cegin gyda boeler hydro
 • Lluniaeth (ar gael ar gais)
 • System PA (ar gael i'w llogi ar gais)
 • Gliniadur (ar gael ar gais)
 • Taflunydd a sgrîn (ar gael ar gais)

Mynediad

 • Mae'r ganolfan yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.