Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth gynnar

Cefnogi Teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae cyllid o raglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru wedi golygu ein bod yn gallu cynnig ystod o wasanaethau cymorth ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot. Gallwn ni ddarparu help, cyngor a chefnogaeth i’ch teulu, i atal unrhyw broblemau neu anawsterau sydd gennych rhag gwaethygu.

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686802 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio yn wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.  

Tîm o Amgylch y Teulu

Mae TAT ar gyfer teuluoedd y gall fod arnynt angen cefnogaeth mwy nag un gwasanaeth.

Tîm Plant a Theuluoedd

Darparu cefnogaeth i rieni trwy amrywiaeth o wahanol raglenni rhianta.

Gwasanaethau Ieuenctid

Ei nod yw galluogi pobl ifanc i ddod yn oedolion hapus a bodlon.

Cam ymlaen

Cefnogaeth i rieni plant ag anableddau

Wellbeing4Me

Cefnogaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed sydd ag anabledd.

Hafan Cymru

Darparu cymorth hyblyg, wedi’i deilwra, sy’n troi o gwmpas y rhieni a’r teulu.

Ffurflen atgyfeirio Un Pwynt Cyswllt

  • SPOC Referral Form (DOCX 79 KB)