Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth Magu Plant

Rhaglenni magu plant

Dyna pam rydym yn cynnal rhaglenni magu plant, a all gynnwys pynciau megis:

  • hyrwyddo magu plant yn gadarnhaol
  • rheoli ymddygiad plant ac ymdopi ag ef
  • datblygu trefn
  • hyfforddi i ddefnyddio'r toiled
  • problemau cysgu
  • materion magu plant cyffredin eraill

Wyneb yn wyneb a sesiynau i grwpiau

Yn ogystal â'r sesiynau i grwpiau, mae croeso i chi siarad â staff Dechrau'n Deg wyneb yn wyneb er mwyn trafod unrhyw agwedd ar fagu plant.  Os byddwch yn dymuno gellir eu trefnu fel rhan o grŵp cymunedol neu yn eich cartref eich hun.

Gwybodaeth am dechrau'n deg 

Am wybod mwy am yr hyn mae Dechrau'n Deg yn ei wneud a’r hyn y maent yn ei drefnu? Wel, dyma chi...manylion am Dechrau'n Deg i'w cael yma.

Tîm magu plant

Mae’r Tîm Magu Plant yn gweithio mewn rhai ardaloedd yn CBSCNPT. Gweler isod yr aelod tîm sy’n gweithio yn eich ardal:

Swyddog Arweiniol Magu Plant
Swyddog Magu Plant Uwch - Sgiwen
Tadau Dechrau Deg/Gweithiwr magu plant gwrywaidd - pob ardal
Jamie Hopley
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Glyn-nedd, Cwmgwrach & Melin
Catherine Ann Morris
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Port Talbot, Tai-bach & Margam
Rebecca Bishop
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Aberafan
Chris Jones
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Llansawel & Cwmafan
Diane Jones
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - GCG, Pontardawe & Ystalyfera
Rebecca Hill
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Cwm Afan
Rachel Jenkins

Am wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â ni ar
Fsparenting@npt.gov.uk 

Gwyliwch Fideo Dechrau'n Deg i ddarganfod mwy!