Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dechrau’n Deg

Rhaglen Blynyddoedd Cynnar a ariennir gan y Llywodraeth i deuluoedd â phlant dan 4 oed yw Dechrau'n Deg, ac mae'n cynnwys mannau cylchoedd chwarae AM DDIM i blant 2-3

Mae Dechrau'n Deg ar gael i'r holl blant cymwys a'u teuluoedd mewn rhai ardaloedd côd post yn yr ardaloedd canlynol

Yn yr adran hon gallwch gael gwybod am:

Gwybodaeth am Dechrau'n Deg 

Am wybod mwy am yr hyn mae Dechrau'n Deg yn ei wneud a’r hyn y maent yn ei drefnu? Wel, dyma chi... manylion am Dechrau'n Deg i'w cael yma.

I gysylltu â Dechrau'n Deg, gallwch ffonio 01639 873026 neu e-bostio flyingstart@npt.gov.uk.

Fideos Gwybodaeth