Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhyddid Gwybodaeth

Trethi annomestig (trethi busnes) ceisiadau

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn derbyn nifer o geisiadau tebyg am wybodaeth sy'n ymwneud รข chyfrifon Trethi Busnes (eiddo annomestig). I ateb y ceisiadau hyn rydym yn awr yn cyhoeddi gwybodaeth benodol am:

  • Cyfrifon mewn Credyd
  • Rhestr lawn o eiddo annomestig yng Nghastell-nedd Port Talbot gyda Gwerth Ardrethol.
  • Gostyngiad Gorfodol a Dewisol
  • Eiddo sy'n cael eu meddiannu (gan gynnwys manylion Rhyddhad / Esemptiad)
  • Rhwymedigaethau newydd o 1 Ebrill yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

Byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon yn ddyddiol; ni byddwn yn darparu ymatebion unigol i geisiadau yn ystod y flwyddyn ar gyfer gwybodaeth debyg ond bydd yn ailgyfeirio ceiswyr at ein rhestr a gyhoeddwyd o adroddiadau a gynhaliwyd ar y dudalen we hon.

Cyfyngiadau ar ddata

  • Nid yw enwau a chyfeiriadau Trethdalwyr yn cael eu cyhoeddi fel mater o drefn ar gyfer unigolion (e.e. unig fasnachwyr, partneriaethau ac ati) achos bydd data o'r fath hyn yn eu data personol a gall yr awdurdod yn torri'r Ddeddf Diogelu Data pe bai'n i gyhoeddi data sy'n fel mater o drefn.
  • Mae'r trethdalwr yw'r person sy'n atebol i dalu'r ffi. Mewn llawer o achosion mae hyn yn lesddeiliad ac nid yw'r perchennog rhydd-ddaliad eiddo. Nid yw'n bosibl i adnabod y perchnogion rhydd-ddaliad eiddo o'n cofnodion.
  • Nid yw cyfeiriadau Cyfrif yn cael eu cynnwys gan eu bod yn bersonol i'r cyfrif, ac yn cael eu defnyddio i sicrhau bod drethdalwr yn y deiliad y cyfrif