Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

6 Heol yr Orsaf

Ar werth drwy dendr anffurfiol  

Cynigion tendr anffurfiol i’w derbyn erbyn 12.00pm, 19 Ebrill 2024

Pris awgrymedig:

Cynigion dros £90,000

Llety:

GIA 549m2 (5,909tr2) tua.

Arwynebedd y Safle 0.7 Erw

Lleoliad:

Mae'r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol (yn amodol ar gynllunio)

  • lleoliad yng nghanol y dref
  • caniatâd cynllunio ar gyfer manwerthu (A1) a bwyd a diod (A3)
  • mynediad hawdd i'r draffordd
  • gorsafoedd trenau a bysus gerllaw
  • adeilad mawr o oes Victoria
  • nifer mawr o ymwelwyr bob dydd

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag

Andrea Nicholas
(01639) 686981 (01639) 686981 voice +441639686981