Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ynglŷn â'r Tîm Seicoleg Addysg

Educational Psychology Service logo

Ein bwriad

"Rydym yn cymhwyso gwybodaeth seicolegol o ddatblygiad plant, dysgu ac ymddygiad i hyrwyddo datblygiad cadarnhaol, a gwella canlyniadau a lles, plant, pobl ifanc, teuluoedd a sefydliadau."

Ein gweith

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd a sesiynau datrys problemau gydag athrawon, rhieni a gofalwyr ac amrywiaeth o weithwyr proffesiynol eraill i archwilio unrhyw rwystrau i ddysgu a lles y disgyblion er mwyn creu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer pawb. Mae pob Seicolegydd Addysgol yn gyfrifol am clwstwr o ysgolion ac rydym yn cynnig rhaglen ymweld yn rheolaidd.

Mae nifer yr ymweliadau a ddyrennir yn dibynnu ar faint yr ysgol a lefel yr angen. Mae mynediad i'n gwasanaeth Seicolegydd Addysgol drwy’r ysgolion.

Rydym hefyd yn ymdrin ag ysgolion sy'n cynnig darpariaeth arbenigol i ddisgyblion o fewn yr awdurdod. Gweler y rhestr o ddarpariaethau arbenigol yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys:

 • ymgynghori
 • asesu
 • arsylwi
 • hyfforddiant
 • gwaith therapiwtig 
 • ymchwil a chyngor polisi

Cwrdd ein Tîm

Prif Seicolegydd Addysg

 • Helen Osborne

Uwch Seicolegydd Addysg, SA Arweiniol ar gyfer ASD

 • Dr Alison Annear

Uwch Seicolegydd Addysg, SA Arweiniol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

 • Dr Abi Wright

Uwch Seicolegydd Addysg, SA Arweiniol ar gyfer ACEY

 • Dr. Carys John

SA sy’n gweithio a dysgwyr oed ysgol

 • Dr. Amy Munro
 • Dr. Laura Gadd
 • Dr. Jemma Williams
 • Dr. Naomi Erasmus
 • Dr. Katy Edwards
 • Dr. Katy Warren

SA Blynyddoedd Cynnar

 • Dr. Claire Prosser
 • Dr. Naomi Erasmus
 • Dr. Laurie Davies

SA Cynorthwyol

 • Lowri Roberts
 • Caitlin Davies
 • Jessica Lewis
 • Molly McGiveron

SA dan hyfforddiant

Mae hyd at 2  bob blwyddyn academaidd yn cael cynnig lleoliadau tymor byr (hyd at 2 dymor) gan Brifysgol Caerdydd.

Rydym yn dîm o 13 Seicolegydd Addysg (SA) a 4 Seicolegydd Addysg Cynorthwyol sy'n darparu cefnogaeth i'n hysgolion a gynhelir a chymunedau blynyddoedd cynnar yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae ein Seicolegwyr Addysg wedi ei cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynol Gofal Iechyd (HCPC). Mae 8 o'n SA yn cefnogi cymunedau ein hysgolion, mae 3 o'n SA yn cefnogi Cymunedau'r Blynyddoedd Cynnar gydag un aelod o'r tîm yn cefnogi ein gwasanaethau blynyddoedd cynnar ac oedran ysgol. Mae 2 o'n SA Cynorthwyol yn cefnogi ein tîm Blynyddoedd Cynnar (o dan arweiniad Dr Abi Wright) ac mae 2 o'n Cynorthwywyr yn ymroddedig i gefnogi iechyd emosiynol a lles seicolegol dysgwyr (o dan arweiniad Dr Carys John).

Rydym yn cefnogi lleoliadau i'r rhai sy'n astudio i fod yn Seicolegwyr Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn sicrhau bod Seicolegwyr Addysg dan hyfforddiant yn cael cyfle i brofi ystod o leoliadau ledled Cymru.