Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gŵyl Lluoedd Arfog Maer Castell-nedd Port Talbot 2023

Hydref - Tachwedd 2023

Diben yr ŵyl yw talu teyrnged i'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan gynnwys y meirwon a chyn-filwyr o'r ddwy Ryfel Byd a rhyfeloedd byd-eang eraill. Mae hi hefyd yn anrhydeddu'r sawl sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, ynghyd â'u teuluoedd, am y cyfraniad parhaus maent yn ei wneud i'r wlad hon a thramor.

Ymunwch â ni i ddathlu a chofio cyfraniad y lluoedd arfog at ein cymunedau, ddoe a heddiw.

Gorymdeithiau Cofio

Gorymdeithiau - Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau'r Lluoedd Arfog a Chofio yn Llyfrgelloedd CnPT:

  • Dydd Mercher 15 Tachwedd (2:30-3:30pm) - Sgwrs Hanes Lleol: Yng Nghaeau Fflandrys: Taith Bersonol o Ddarganfod. Llyfrgell Port Talbot. Archebu'n Hanfodol. E-bostiwch k.demery@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 763490/1.
  • Drwy gydol mis Tachwedd - Arddangosfa Cofio: Arddangosfa gyda Dosbarthiadau Ysgol Coedffranc mae'r plant yn gwneud pabi gydag enwau'r rhai a fu farw sydd wedi'u henwi ar y senotaff y tu allan i'r llyfrgell. Llyfrgell Sgiwen. Ymweliadau dosbarth â'r llyfrgell
  • Drwy gydol mis Tachwedd - Baneri a Lliwio Pabi: creu bynting i'w gweinydd yn y llyfrgell. Llyfrgell Sgiwen​
  • Drwy gydol mis Tachwedd - Arddangosfa Gŵyl y Lluoedd Arfog - creu Pabi Coffa. Llyfrgell Castell-nedd. Bydd plant lleol yn lliwio pabi, pob un yn cynrychioli rhywun o restr anrhydeddau canol tref Castell-nedd ar gyfer anafusion y Rhyfel Byd Cyntaf a bydd y rhain yn ffurfio'r arddangosfa.