Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfen

Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2022-23

Cyflog Aelodau

Rôl (Mawrth 2023) Cyfenw Enw cyntaf Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio
Arweinydd Hunt Stephen 49,941.77 36.67 0.00
Dirprwy Arweinydd Llewelyn Alun 36,054.15 36.67 103.95
Aelod o'r Cabinet Jones Scott 30,954.26 36.67 278.55
Aelod o'r Cabinet Harris Sian 30,605.87 36.67 0.00
Aelod o'r Cabinet Knoyle Simon 30,605.87 36.67 0.00
Aelod o'r Cabinet Griffiths Wyndham 30,605.87 36.67 0.00
Aelod o'r Cabinet Hale Joanna 30,605.87 36.67 0.00
Aelod o'r Cabinet Hurley Jeremy 30,605.87 36.67 47.70
Aelod o'r Cabinet Jenkins Elizabeth 29,110.03 15.70 0.00
Aelod o'r Cabinet Peters Martyn 30,605.87 36.67 0.00
Cadeirydd Craffu Phillips Rebecca 23,725.74 200.04 0.00
Cadeirydd Craffu Rahaman Saifur 21,376.21 172.67 0.00
Cadeirydd Craffu James Christopher 23,725.74 200.04 0.00
Cadeirydd Craffu Pursey Sean 23,725.74 200.04 0.00
Cadeirydd Craffu Galsworthy Charlotte 23,725.74 200.04 0.00
Cadeirydd Craffu Richards Anthony 23,725.74 200.04 0.00
Cadeirydd Craffu Rogers Phillip 22,229.90 179.07 0.00
Maer Wood Robert 23,725.74 200.04 0.00
Dirprwy Faer Williams Christopher 19,600.31 200.04 0.00
Arweinydd yr Wrthblaid Fwyaf Jones Robert 23,725.74 200.04 0.00
Aelod Crowley Matthew 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Phillips Cenydd 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Rees Peter 18,074.95 181.22 0.00
Aelod Richards Peter 18,074.95 181.22 0.00
Aelod Latham Edward 19,863.53 181.22 0.00
Aelod Lockyer Alan 18,074.95 181.22 0.00
Aelod Clement-Williams Carol 18,074.95 181.22 0.00
Aelod Harvey Michael 18,074.95 181.22 0.00
Aelod Paddison Suzanne 17,365.88 200.04 0.00
Aelod Freeguard Sharon 14,245.43 172.67 0.00
Aelod Reynolds Sonia 17,365.88 200.04 0.00
Aelod Jones Leanne 18,498.50 181.22 0.00
Aelod Penry Sheila 17,365.88 200.04 0.00
Aelod Davies Oliver 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Grimshaw Stephanie 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Keogh Dennis 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Davies Rosalyn 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Whitelock David 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Clarke Helen 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Aubrey Angharad 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Mizen John 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Renkes Susanne 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Lewis Dean 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Spooner Marcia 16,546.80 200.04 0.00
Aelod Davies Hayley 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Lewis Caroline 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Bowen Timothy 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Carpenter Wayne 15,050.96 179.07 37.35
Aelod Dacey Andrew 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Davies Charles 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Henton James 15,050.96 179.07 0.00
Aelod James Cathryn 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Jones Jeffrey 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Jordan Carl 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Lodwig Andrew 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Thomas Daniel 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Williams Laura 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Goldup-John Nathan 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Morris Kirsty 15,050.96 179.07 0.00
Aelod Thomas Sarah 15,050.96 179.07 0.00

Aelodau Cyfetholedig

Rôl (Mawrth 2023) Cyfenw Enw cyntaf Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Ffioedd Cyfetholedig
Aelod Cyfetholedig Jenkins Joanna 0.00 0.00 56.70 1,930.00
Aelod Cyfetholedig Caddick Marie 0.00 0.00 0.00 630.00
Aelod Cyfetholedig Amor Adam 0.00 0.00 0.00 315.00
Aelod Cyfetholedig Newman Lynda 0.00 0.00 0.00 210.00
Aelod Cyfetholedig Fleet Roberta 0.00 0.00 0.00 134.00
Aelod Cyfetholedig Ward Tom 0.00 0.00 0.00 105.00
Aelod Cyfetholedig Griffiths Helen 0.00 0.00 0.00 525.00
Aelod Cyfetholedig Owen Mark 0.00 0.00 0.00 525.00
Aelod Cyfetholedig Bagley Andrew 0.00 0.00 50.40 630.00
Aelod Cyfetholedig Lewis Duncan 0.00 0.00 7.20 105.00

Taliadau a wneir i Gynghorwyr gan Gyrff Perthnasol Eraill

Rôl (Mawrth 2023) Cyfenw Enw cyntaf Cyflog Lwfans cefnogaeth Teithio
Aelod Panel Heddlu a Throsedd De Cymru Lewis Caroline 552.00    
Rôl (Mawrth 2023) Cyfenw Enw cyntaf Cyflog Lwfans cefnogaeth Teithio Ffioedd Cyfetholedig
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Crowley Matthew 2369.04      
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Freeguard Sharon 2369.04      
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Thomas Dan 1757.67      
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Jordan Karl 1757.67     66.60
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Woolcock Arwyn 254.74      
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Llewellyn Alun 254.74      

Sefydlodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gorff penodol sef Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn pennu'r gydnabyddiaeth ariannol addas ar gyfer rôl Cynghorydd yng Nghymru. Mae Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Castell-nedd Port Talbot yn seiliedig ar argymhelliad y Panel Annibynnol.

Mae Lwfansau Aelodau yn destun didyniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol. Mae Cynghorwyr yr Awdurdod yn gyfrifol am gyllideb refeniw a chyfalaf gros o £532m. Ar wahân i'w rôl etholaeth allweddol a gyflawnir ar unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos, mae Cynghorwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu'r Fwrdeistref Sirol; cyfrannu'n weithredol at ffurfio a chraffu ar bolisïau, cyllideb a darpariaeth gwasanaethau'r Cyngor; hyrwyddo buddiannau'r Fwrdeistref Sirol; a lobïo am welliannau yn ansawdd bywyd eu cymuned. Defnyddir gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor bob dydd o'r flwyddyn.