Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfen

Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2020-21

Aelodau - Cyflog Uwch

Aelodau - Cyflog Uwch
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet Arweinyddiaeth Gymunedol a Strategol (Rhan Blwyddyn); Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet Strydwedd a Pheirianneg (Rhan Blwyddyn) E V Latham 35,545.89 0.00 0.00 0.00 35,545.89
Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet Arweinyddiaeth Gymunedol a Strategol (Rhan Blwyddyn) R G Jones 45,686.17 13.44 0.00 0.00 45,699.61
Dirprwy Arweinydd (Rhan Blwyddyn) ac Aelod o'r Cabinet Diogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd L C Jones 30,634.93 0.00 0.00 0.00 30,634.93
Aelod y Cabinet - Cyllid C Clement-Williams 30,450.00 0.00 0.00 0.00 30,450.00
Aelod y Cabinet – Gwasanaethau Corfforaethol a Chydraddoldebau D Jones 29,300.04 0.00 0.00 0.00 29,300.04
Aelod y Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd P D Richards 30,450.00 0.00 0.00 0.00 30,450.00
Aelod y Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant A Lockyer 30,450.00 0.00 0.00 0.00 30,450.00
Aelod y Cabinet - Addysg, Sgiliau a Diwylliant P A Rees 30,450.00 0.00 47.70 0.00 30,497.00
Aelod y Cabinet - Adfywio a Datblygu Cynaliadwy A Wingrave 30,450.00 0.00 0.00 0.00 30,450.00
Aelod y Cabinet - Strydwedd a Pheirianneg (Rhan Blwyddyn) a Chadeirydd Craffu – Cabinet (Rhan Blwyddyn) M Harvey 23,227.53 191.97 0.00 0.00 23,419.50
Cadeirydd Craffu – Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles L M Purcell 22,917.96 200.04 0.00 0.00 23,118.00
Cadeirydd Craffu – Addysg, Sgiliau a Diwylliant S Reynolds 22,917.96 200.04 0.00 0.00 23,118.00
Cadeirydd Craffu – Adfywio a Datblygu Cynaliadwy S K Hunt 22,917.96 200.04 0.00 0.00 23,118.00
Cadeirydd Craffu – Strydwedd a Pheirianneg S M Penry 22,726.22 200.04 0.00 0.00 23,118.00
Cadeirydd - Cynllunio/Cofrestru a Thrwyddedu S Paddison 22,917.96 200.04 0.00 0.00 23,118.00
Cadeirydd – Archwilio / Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Bennaeth Dinesig (Rhan Blwyddyn) J D Morgan 22,917.96 200.04 0.00 0.00 23,118.00
Arweinydd yr Wrthblaid Fwyaf A Llewelyn 22,917.96 200.04 0.00 0.00 23,118.00

Aelodau - Cyflogau Dinesig

Aelodau - Cyflogau Dinesig
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Pennaeth Dinesig - Maer (Rhan Blwyddyn) S Jones 22,726.22 200.04 0.00 0.00 22,926.26
Dirprwy Bennaeth Dinesig - Dirprwy Faer a Phennaeth Dinesig (Rhan Blwyddyn) J Warman 18,123.48 200.04 0.00 0.00 18,323.52

Aelodau - Cyflogau Sylfaenol

Aelods - Basic Salaries
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod S ap Dafydd 3,934.30 55.34 0.00 0.00 3,989.64
Aelod A Aubrey 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Bamsey 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod D Cawsey 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod H C Clarke 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod M Crowley 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod A P H Davies 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod N J Davies 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod O S Davies 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod R Davies 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod C Edwards 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod J Evans 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Freeguard 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod C Galsworthy 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod W F Griffiths 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod J Hale 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Harris 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod N T Hunt 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod J Hurley 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod C James 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod H N James 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod C J Jones 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod H Jones 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod J Jones 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod D Keogh 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Knoyle 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod D Lewis 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod A McGrath 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod J Miller 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Miller 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod R Mizen 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod M Peters 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod R Phillips 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod M Protheroe 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Pursey 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Rahaman 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod S Renkes 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod A J Richards 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod M Spooner 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod A J Taylor 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod R L Taylor 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod D Whitelock 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod C Williams 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod R W Wood 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00
Aelod A N Woolcock 14,217.96 200.04 0.00 0.00 14,418.00

Aelodau Cyfetholedig

Aelodau Cyfetholedig
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Archwilio J Jenkins 594.00 0.00 0.00 0.00 594.00
Cadeirydd - Pwyllgor Safonau C L Jones 128.00 0.00 0.00 0.00 128.00
Is-gadeirydd – Pwyllgor Safonau B Richards 99.00 0.00 0.00 0.00 99.00
Aelod Annibynnol - Pwyllgor Safonau L Fleet 99.00 0.00 0.00 0.00 99.00
Aelod Annibynnol - Pwyllgor Safonau T Ward 99.00 0.00 0.00 0.00 99.00
Aelod o'r Cyngor Cymunedol – Pwyllgor Safonau (Rhan Blwyddyn) A Carter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aelod o'r Cyngor Cymunedol – Pwyllgor Safonau (Rhan Blwyddyn) G Reynolds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Addysg, Sgiliau a Diwylliant A Amor 198.00 0.00 0.00 0.00 198.00
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Addysg, Sgiliau a Diwylliant M Caddick 495.00 0.00 0.00 0.00 495.00
Aelod Lleyg sy'n Pleidleisio - Pwyllgor Addysg, Sgiliau a Diwylliant L Newman 396.00 0.00 0.00 0.00 396.00

Cyfanswm

Cyfanswm
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
N/A N/A 1,149,552.52 10,862.87 47.70 0.00 1,160,463.09

Taliadau a wneir i Gynghorwyr gan Gyrff Perthnasol Eraill

Panel Heddlu a Throsedd De Cymru
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Panel Heddlu a Throsedd De Cymru P A Rees 920.00 0.00 0.00 0.00 920.00
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Rôl Enw Cyflog Lwfans Cefnogaeth Teithio Cynhaliaeth Cyfanswm
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru C M Crowley 2,005.00 0.00 32.85 0.00 2,037.85
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru A Llewelyn 2,005.00 0.00 0.00 0.00 2,005.00
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru A N Woolcock 2,005.00 0.00 0.00 0.00 2,005.00
Aelod Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru S E Freeguard 2,005.00 0.00 0.00 0.00 2,005.00
Ni wnaed unrhyw daliadau o Lwfansau Gofal yn 2020-21

Sefydlodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gorff penodol sef Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn pennu'r gydnabyddiaeth ariannol addas ar gyfer rôl Cynghorydd yng Nghymru. Mae Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Castell-nedd Port Talbot yn seiliedig ar argymhelliad y Panel Annibynnol.

Mae Lwfansau Aelodau yn destun didyniadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol. Mae Cynghorwyr yr Awdurdod yn gyfrifol am gyllideb refeniw a chyfalaf gros o £532m. Ar wahân i'w rôl etholaeth allweddol a gyflawnir ar unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos, mae Cynghorwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu'r Fwrdeistref Sirol; cyfrannu'n weithredol at ffurfio a chraffu ar bolisïau, cyllideb a darpariaeth gwasanaethau'r Cyngor; hyrwyddo buddiannau'r Fwrdeistref Sirol; a lobïo am welliannau yn ansawdd bywyd eu cymuned. Defnyddir gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor bob dydd o'r flwyddyn.