Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Debyd uniongyrchol

Diolch i chi am gofrestru i dalu eich Treth Gyngor trwy ddebyd uniongyrchol.

I osod eich debyd uniongyrchol dros y ffôn, neu os ydych yn cael unrhyw broblemau yn gosod hyn i fyny ar-lein, ffoniwch (01639) 686 188 a bydd aelod o'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn hapus ei osod i chi.

Mae pob un o'r meserau diogelu a gwarantau arferol yn berthnasol. Ni all unrhyw newidiadau yn y swm, dyddiad neu’r amledd cael ei wneud heb roi gwybod i chi o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu.

Mewn achos o gamgymeriad, mae gennych hawl i gael ad-daliad ar unwaith gan eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu.

Mae gennych yr hawl i ganslo cyfarwyddyd debyd uniongyrchol ar unrhyw adeg yn syml drwy ysgrifennu at eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu, gyda chopi i ni.

Bydd y ffurflen hon yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau. Gwnewch yn siŵr bod eich manylion banc gennych wrth law.

Dylech fod yn ymwybodol efallai na fydd banciau a chymdeithasau adeiladu yn derbyn cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon.Thank you for registering to pay your Council Tax by direct debit.

Os ydych wedi derbyn Nodyn Atgoffa, Rhybudd Terfynol, Gwys neu unrhyw gamau gorfodi arall NI ddylech lenwi'r ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein ond cysylltwch ar adran Treth y Cyngor ar (01639) 686188 (opsiwn 3) yn ddi-oed.