Hepgor gwe-lywio

Gweithio yn CPT

Gyda’n gilydd, ni yw Tîm CPT

Yng Nghastell-nedd Port Talbot rydyn ni’n gweithio fel un i ddarparu gwasanaethau gwych sy’n rhoi gwerth am arian i bob un o’n 140,000 o breswylwyr. Gan weithio mewn partneriaeth â’n cymunedau, mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, nawr ac yn y dyfodol, ledled Castell-nedd Port Talbot – a’n pobl ni ein hun fydd yn gwneud i hyn ddigwydd. Dyna pam rydyn ni wedi amlinellu ein gweledigaeth ‘Un Tîm, Un Cyngor’ er mwyn rheoli a meithrin ein pobl.

Yma, gallwch ddysgu mwy am ein gweledigaeth ar gyfer CPT, beth rydyn ni’n ei gynnig i’n cymuned o weithwyr, a’n hymrwymiad i barhau i gefnogi’u datblygiad proffesiynol, ac yn fwyaf pwysig, eu llesiant.

Shaping our county

Live your best life

Welcoming, honest and dramatically Welsh

Your journey starts here

Strategic Workforce Plan 2022-2027

Dod o hyd i swydd

Disability confident employer Time to change - Wales. Let's end mental health discrimination Fairplay employer - Silver Apprenticeships Chartered Institute of Personnel and Development - People Development Partner