Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Prisiau ar gyfer triniaeth Clymog Japan

2024-25

Safleoedd Domestig / Rheolaidd: Cynllun Triniaeth Chwistrell

Blwyddyn
Pris
Gwybodaeth TAW
Blwyddyn 1 £397.08 ar gyfer y cynllun rheoli a'r driniaeth gyntaf Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 2 £274.91 am ymweliad dilynol / ail-drin Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 3 £274.91 am ymweliad dilynol / ail-drin Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 4 £183.27 ar gyfer ymweliad monitro ac adroddiad cynnydd Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 5 £183.27 ar gyfer yr ymweliad monitro a'r adroddiad cadarnhad Yn Cynnwys VAT
Cyfanswm £1313.44 Yn Cynnwys VAT

Triniaethau Pwrpasol / Safleoedd Mwy

Bydd angen cynllun rheoli pwrpasol ar y rhain. Fel y cyfryw, bydd y dyfynbris yn seiliedig ar y taliadau am y safleoedd rheolaidd / domestig, fel yr amlinellwyd uchod ynghyd â £107.81 yr awr (yn cynnwys TAW).

Mae hyn yn cynnwys amser ychwanegol a dreulir ar ddelio â'r ardaloedd sy'n fwy na 50m2 sydd wedi'u cynnwys o fewn y pris safonol.

Safleoedd Micro (Hyd at 4m2): Cynllun Trin Chwistrell

Mae gwasanaeth ar gyfer Safleoedd Micro o hyd at 4m2 mewn ardaloedd sydd â thwf ffres yn bennaf, heb fod yn safleoedd coediog hefyd ar gael.

Blwyddyn Pris Gwybodaeth TAW
Blwyddyn 1 £274.91 ar gyfer y cynllun rheoli a'r driniaeth gyntaf Yn Cynnwys  VAT
Blwyddyn 2 £152.73 ar gyfer ymweliad dilynol / ail-drin Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 3 £152.73 ar gyfer ymweliad dilynol / ail-drin Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 4 £122.17 ar gyfer ymweliad monitro ac adroddiad cynnydd Yn Cynnwys VAT
Blwyddyn 5 £122.17 far gyfer yr ymweliad monitro a'r adroddiad cadarnhad Yn Cynnwys VAT
Cyfanswm £824.71 Yn Cynnwys VAT

Sylwer bod angen caniatâd tirfeddianwyr a bod angen talu ymlaen llaw.