Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cwrdd â'r tîm

Prif Swyddog Dros Dro

Hayley Short
(01639) 686960 (01639) 686960 voice +441639686960

Uwch-reolwr Comisiynu a Chontractau

Andrew Budden
(01639) 685978 (01639) 685978 voice +441639685978

Swyddog Comisiynu, Plant a Phobl Ifanc

Gemma Hargest
(01639) 763167 (01639) 763167 voice +441639763167

Swyddog Comisiynu, Pobl Hŷn

Gill Lawson
(01639) 686245 (01639) 686245 voice +441639686245

Swyddog Comisiynu Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl

Paula Greenhalgh
(01639) 686128 (01639) 686128 voice +441639686128

Swyddog Comisiynu Datblygu Strategaeth

Andrew Potts
(01639) 686522 (01639) 686522 voice +441639686522

Swyddog Comisiynu Grant Cartrefi â Chymorth

Sam Williams
(01639) 685928 (01639) 685928 voice +441639685928