Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Meysydd chwarae

Mae gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot 50 o leoedd chwarae gyda chyfleusterau ar gyfer plant o bob oed. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer yr ystod oedran 3 i 12 oed.

Mae'r lleoedd chwarae'n amrywio mewn maint a nifer yr unedau chwarae. Cânt eu harchwilio'n rheolaidd i fodloni gofynion iechyd a diogelwch.

Ein nod yw darparu lleoedd chwarae heriol, hwyl a diogel sydd ar gael i'r holl ddefnyddwyr. Rydym yn cydnabod bod chwarae'n hanfodol i blant a phobl ifanc wneud ffrindiau, dysgu amdanynt eu hunain a'r byd o'u hamgylch. Mae cyfarpar chwarae traddodiadol fel siglenni a chylchoedd troi ar gael yn ogystal ag ardaloedd ar gyfer plant hŷn, megis Cwrt Peli Tai-bach a rampiau sglefyrddio ar Lan y Môr a Chae James.

Mae rhestr o leoliadau chwarae yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gael isod. Mae'rr holl ardaloedd chwarae'n cael eu rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

 • Pobl Ifanc Glan Môr Aberafan, Port Talbot
 • Glan Môr Aberafan, Port Talbot
 • Parc Sglefrio Glan Môr Aberafan, Port Talbot
 • Parc Baglan, Baglan
 • Bishop Mead, Gweunydd Baglan
 • Stryd Bowen, Castell-nedd
 • Parc y Bryn, Y Bryn
 • Coedtir Brynnau, Cimla
 • Cefn-yr-Allt, Aberdulais
 • Tir Comin Cimla, Cimla
 • Coed Hirwaun, Pentref Margam
 • Stryd y Groes, Felindre
 • Parc Crymlyn, Sgiwen
 • Heol Evans, Castell-nedd
 • Yr Orsaf Dân, Y Cymer
 • Ger-yr-Afon, Gwauncaegurwen
 • Clôs Goetre, Goetre
 • Antur Parc y Gnoll, Castell-nedd
 • Parc y Gnoll Iau, Castell-nedd
 • Teras Graham, Sgiwen
 • Heol Glynderwen, Waunceirch
 • Heol-y-Coed Cae, Cwmllynfell
 • Stryd Hopkin, Aberafan
 • Hunters Ridge, Tonna
 • Parc Jersey, Llansawel
 • Parc Brenin Siôr V, Pontardawe
 • Heol Llwyn, Cwmgors
 • Lôn Tan-yr-Allt, Alltwen
 • Teras Margaret, Blaengwynfi
 • Maes yr Hafod, Llangatwg
 • Mount Pleasant, Hillside
 • Cae James, Llansawel
 • Oakwood, Pont-rhyd-y-fen
 • Parc-y-Darren, Ystalyfera
 • Parc Newydd, Llansawel
 • Parc Siencyn Powell, Cwmafan
 • Parc-y-Werin, Gwauncaegurwen
 • Parc Ynysderw, Pontardawe
 • Pen-y-Dre, Castell-nedd
 • Parc Coffa Talbot, Port Talbot
 • Cwrt Peli Tai-bach, Tai-bach
 • Parc Tollborth, Margam
 • Parc Tudor, Croeserw
 • Canolfan Hamdden Cwm Nedd, Glyn-nedd
 • Gerddi Victoria, Castell-nedd
 • Parc Victoria, Llansawel
 • Parc Vivian, Sandfields
 • Sgwâr Wellfield, Castell-nedd
 • Cae Chwarae Rhodfa Western, Sandfields
 • Parc Ynyscorrwg, Glyncorrwg