Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhowch Amser Iddo

P’un a ydych chi’n Fam, yn Dad neu’n ofalwr, magu plentyn yw un o’r swyddi pwysicaf, sy’n rhoi’r boddhad mwyaf. Mae cefnogi eich plentyn trwy hynt a helynt bywyd yn brofiad sy’n rhoi boddhad aruthrol, yn ogystal â chyflwyno heriau.

Rhowch Amswer iddo cynnig syniadau i’ch helpu i wneud penderfyniadau ynghylch beth sy’n gallu gweithio i’ch plentyn a’ch teulu. Y nod yw helpu rhieni/gofalwyr i ddatblygu perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.