Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Defnyddio sylweddau ac alcohol

Mae llawer o wefannau a sefydliadau'n cynnig ystod o help, cyngor a chefnogaeth gyda chamddefnyddio alcohol a sylweddau. Edrychwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth neu defnyddiwch ein cyfleuster 'Chwilio am Wasanaethau' i weld y gwasanaethau a geir yn CNPT.

Gwasanaeth Pwynt Cyswllt Cyntaf Newid fydd y llwybr newydd i wasanaethau ar gyfer pobl sy’n poeni am ddefnydd ei hun neu am rywun arall o sylweddau megis alcohol neu cyffuriau yn Castell-ned Port Talbot.

Bydd y gwasanaeth newydd yn helpu i sicrhau bod mwy o bobl yn gallu cael mynediad at y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt, gan ein bod wedi ehangu nifer y ffyrdd y gall pobl gysylltu â gwasanaethau.

Newid - Pwynt Cyswllt Cyntaf
(0300) 7904022 (0300) 7904022 voice +443007904022