Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gyrfaoedd ym maes Gofal Plant

Gyrfaoedd ym maes Gofal Plant

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cychwyn gyrfa ym maes gofal plant neu ychwanegu at eich cymwysterau presennol, dilynwch y ddolen i weld y cymwysterau perthnasol byddai eu hangen arnoch i weithio yng ngwahanol sectorau’r ddarpariaeth gofal plant.

Dod yn warchodwr plant/Sefydlu Lleoliad Gofal Plant Newydd

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn warchodwr plant neu gychwyn eich busnes gofal plant eich hun, cysylltwch â’r Uned Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, fydd yn barod i drafod y broses gyda chi.

Ffoniwch 01639 873013 /  eycu@npt.gov.uk gael rhagor o wybodaeth.