Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Talu dirwy am beidio â chael arwyddion “dim ysmygu”

Gallwch dalu dirwy am beidio â chael arwyddion “dim ysmygu” ar-lein.

Y gost yw:

  • £150 os caiff ei dalu o fewn 15 diwrnod
  • £200 os caiff ei dalu ar ôl 15 diwrnod

Ar ôl talu, anfonir e-bost cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen:

  • eich enw chi
  • eich rhif cyfeirnod
  • cerdyn debyd neu gredyd