Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn gynllun i helpu pobl i beidio â chyrraedd argyfwng yn eu bywyd neu helpu pobl i wella os cafwyd argyfwng eisoes. Rydym yn gweithio gyda chi a’ch teulu i’ch helpu i fyw bywyd gwell.

Mae’r gefnogaeth am ddim; nid oes unrhyw asesiadau na phroses gyfeirio, na chyfyngiadau amser.

Sut gallwn helpu

Gall eich cydlynwr eich helpu i:

 • gael mynediad i wybodaeth a gwasanaethau
 • cael eich clywed, bod mewn rheolaeth a gwneud dewisiadau
 • nodi eich cryfderau, nodau ac anghenion
 • dod o hyd i atebion ymarferol i wneud newidiadau cadarnhaol
 • datblygu'r defnydd o rwydweithiau lleol
 • cynllunio am y dyfodol
 • cymryd rhan yn eich cymuned leol

Rhwydweithiau cefnogi

Mae gan gydlynwyr gysylltiadau a pherthnasoedd presennol i helpu pobl mewn argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gwasanaethau'r cyngor
 • gwasanaethau iechyd
 • gwasanaethau brys
 • sefydliadau gwirfoddol
 • grwpiau cymunedol

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'ch Cydlynydd Ardaloedd Lleol os ydych yn meddwl y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o'i gymorth:

Dwyrain Llansawel a Dwyrain Castell-nedd

Amy Bowditch
07966 672 792 07966 672 792 voice +447966672792

Sgiwen, Llandarcy, Jersey Marine, Longford, Abaty Nedd

Emma Jones
07583 780 991 07583 780 991 voice +447583780991

Cimla, Pelenna, De Castell-nedd

Emma L Jones
07866 912 930 07866 912 930 voice +447866912930

Aberdulais, Llangatwg, Bryn-coch, Caewern

Natalie Whitehurst
07870 832 947 07870 832 947 voice +447870832947

Clyne a Melincwrt, Tonna, Gogledd Castell-nedd, Resolfen

Adam Humphreys
07866 914 814 07866 914 814 voice +447866914814

Gwaun-Cae-Gurwen, Cwmgors, Tairgwaith, Brynaman Isaf

Alison Davies
07976 862658 07976 862658 voice +447976862658

Alltwen, Y Rhos, Pontardawe, Trebannws

Kirstie Richards
07866 794 343 07866 794 343 voice +447866794343

Godre'r Graig, Cwmllynfell, Ystalyfera

Natalia Kudla
07866 912 842 07866 912 842 voice +447866912842

Blaengwrach, Y Creunant, Glyn-nedd, Onllwyn, Blaendulais

Lianne Griffiths

Y Cymer, Glyncorrwg, Gwynfi

Jayne Coleman
07976 774 147 07976 774 147 voice +447976774147

Sandfields

Aled Davies
07816 929 489 07816 929 489 voice +447816929489

Tai-bach, Margam

Amanda Noble
07866 912 836 07866 912 836 voice +447866912836

Aberafan, Baglan

Hayley Williams
07866 915 796 07866 915 796 voice +447866915796

Bryn, Cwmafan, Port Talbot

Jenna Dawes
07812706167 07812706167 voice +447812706167