Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiadau Pontio Tata Steel

 • Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot - 27 Mawrth 2024
  27 Mawrth 2024

  Cafwyd pedwerydd cyfarfod Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot ar 27 Mawrth 2024. Cafodd y Bwrdd yr wybodaeth ddiweddaraf gan Tata Steel UK am eu prosiect datgarboneiddio, gan gynnwys cau’r poptai golosg ym Mhort Talbot a'u cynnig diswyddo gwirfoddol. Mae'r Bwrdd yn cydnabod y brys y mae angen i ni weithio arno.

 • Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot - 1 Chwefror 2024
  01 Chwefror 2024

  Cyfarfu Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot am y trydydd tro ddydd Iau 1 Chwefror 2024 ar safle’r cwmni ym Mhort Talbot.

 • Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot - 30 Tachwedd 2023
  30 Tachwedd 2023

  Cyfarfu Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot am yr ail dro dydd Iau 30 Tachwedd ar safle’r cwmni ym Mhort Talbot, lle y cytunwyd y cylch gorchwyl ac aelodaeth y ddau is-grŵp ar gyfer Pobl, Sgiliau a Busnes; ac ar gyfer Lle ac Adfywio.

 • Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel/Port Talbot
  19 Hydref 2023

  Cyhoeddwyd Tata Steel gynigion ym mis Medi i fuddsoddi £1.25 biliwn, gan gynnwys grant gan Lywodraeth y DU gwerth hyd at £500 miliwn, i alluogi cynhyrchu dur mwy gwyrdd ym Mhort Talbot. Mae Bwrdd Pontio bellach wedi’i sefydlu i gefnogi’r bobl, y busnesau a’r cymunedau yr effeithir arnynt gan y newid arfaethedig i symud tuag at wneud dur CO₂ isel.