Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Blwch ar gyfer papur (blwch du gyda chaed)

Darganfyddwch pa eitemau y gallwch eu rhoi yn eich blwch du (gyda chaead). Cesglir y rhain yn wythnosol

Yn cynnwys
 • Papur a chylchgronau
 • Cyfeirlyfrau ffôn
 • Catalogau & Post sgrwtsh
 • Amlenni (plaen neu â phadin)
 • Papur wedi'i rwygo
Peidiwch â chynnwys
 • Gwelyau anifeiliaid
 • Papur lapio
 • Papur Wal
 • Papur cegin
 • Hancesi papur neu hancesi sychu llaith
 • Papur wedi'i i lamineiddio
 • Tecstilau

Archebu blwch ar gyfer papur