Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Blwch ar gyfer gwydr (blwch du heb glawr)

Darganfyddwch pa eitemau gwydr y gallwch eu rhoi yn eich blwch ailgylchu du. Cesglir y rhain yn wythnosol

Mae topiau a chaeadau metel yn mynd yn eich bag gwyn

Yn cynnwys
  • Poteli gwydr (pob lliw)
  • Jariau gwydr (pob lliw)
Peidiwch รข chynnwys
  • Gwydr wedi'i atgyfnerthu e.e. fenestri ceir
  • Ffenestri
  • Crochenwaith
  • Pyrex
  • Gwydrau yfed
  • Cynwysyddion rhannol lawn
  • Gwydr wedi torri

Archebu blwch ar gyfer gwydr