Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bin gwastraff bwyd

Darganfyddwch pa eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin gwastraff bwyd. Cesglir y rhain yn wythnosol

Peidiwch â rhoi unrhyw fwyd rhydd yn eich blwch gwastraff bwyd. Defnyddiwch fagiau gwastraff bwyd y cyngor.
Yn cynnwys
 • Cig a physgod - amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Ffrwythau a llysiau - amrwd, wedi'u coginio a phlicion
 • Cynnyrch llaeth e.e. caws
 • Bara, teisennau a chacennau crwst
 • Reis, pasta a ffa
 • Bwyd nad yw wedi'i fwyta o'ch platiau
 • Cudynnau te, gwaddodion te a choffi
 • Plisgyn wyau
Peidiwch â chynnwys
 • Pecynnu o unrhyw fath
 • Bagiau plastig
 • Hylifau
 • Olew neu fraster hylif
 • Papurau newydd neu bapur cegin
 • Bwyd mewn pecynnu (e.e. eitemau y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio.)
 • Gwastraff anifeiliaid o unrhyw fath

Archebu bin gwastraff bwyd

Darganfyddwch ble y gallwch gasglu bagiau baw cŵn a gwastraff bwyd am ddim.