Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltedd Digidol

Erthyglau, help a gwybodaeth yn ymwneud â sicrhau cysylltedd digidol.

Cymorth band eang

Help and advice on improving your broadband

Symudol

Get online via the mobile networks

Mynediad cyhoeddus Wi-Fi

Wi-Fi mynediad cyhoeddus am ddim ym mhob un o'n llyfrgelloedd

Gallwch feddwl am gysylltedd digidol fel cyfleustodau fel nwy, dŵr a thrydan.

Mae'n sail i bron pob agwedd ar fywyd modern ar draws:

  • gwaith
  • teithio
  • hamdden
  • iechyd
  • addysg

Nod y dudalen hon yw helpu dinasyddion a busnesau i "gael eu cysylltu".

Mae'r Cyngor yn rhan o raglen ehangach Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Rydym yn rhannu dyheadau:

  • gwell band eang i bawb – gadael neb ar ôl
  • dod yn Rhanbarth Smart, yn barod ac yn gallu arloesi a mabwysiadu technoleg sy'n dod i'r amlwg
  • tirwedd ddigidol gynhwysol sy'n diwallu anghenion pawb