Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Eglurhad y 'Weithrediaeth'

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn enw arall ar y 10 Aelod Cabinet o Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Y Bwrdd Gweithredol sy'n gwneud y prif benderfyniadau ar gyfer y Cyngor. 

Oni bai bod rheswm da, megis diogelu hunaniaeth unigolyn, yna mae croeso i aelodau o'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cabinet, ond ar hyn o bryd dim ond i arsylwi am nid ydynt yn gallu siarad yn y cyfarfodydd hyn. E-bostiwch democratic.services@npt.gov.uk am fwy o wybodaeth.