Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

Agor Cyfleusterau Chwaraeon Newydd yng Nghwmafan a Phort Talbot

Mae dau gyfleuster chwaraeon sydd wedi cael eu hadnewyddu’n ddiweddar wedi agor ym Mharc Coffa Talbot, Port Talbot a Pharc Siencyn Powell, Cwmafan.

Agor Cyfleusterau Chwaraeon Newydd yng Nghwmafan a Phort Talbot

Mae’r cyfleusterau newydd hyn, a ariannwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Chwaraeon Cymru, bellach ar agor i’r cyhoedd, gan ddarparu lle i chwarae tenis, pêl-rwyd a phêl-fasged.

Gwelodd yr ardaloedd hyn oedd yn cael eu tanddefnyddio gynt ailwampio trylwyr gwerth £167,000, sy’n cynnwys:

  • Gosod wyneb newydd ar yr ardaloedd chwaraeon a gwella draeniad
  • Marciau newydd ar y cyrtiau sy’n cydymffurfio â safonau’r corff llywodraethu
  • Celfi newydd i’r cyrtiau gan gynnwys rhwydi tenis, a chylchoedd pêl-fasged a phêl-rwyd.
  • Ffensys newydd ar hyd y ffin.
  • Gwell hygyrchedd i gadeiriau olwynion.  

Yn ôl y Cynghorydd Cen Phillips, Aelod Cabinet dros Natur, Twristiaeth a Llesiant: “Rydyn ni wrth ein bodd o allu agor y cyfleusterau chwaraeon rhagorol newydd hyn, a fydd o fudd enfawr i’n cymuned.

“Gyda gwyliau’r ysgolion yn prysur ddynesu, mae’n hanfodol darparu lle i bobl ifanc chwarae a chadw’n heini.

“Mae cwblhau’r prosiectau hyn yn llwyddiannus yn dangos ein hymrwymiad ni i ddarparu lleoedd ar gyfer hamdden i’n preswylwyr. Hoffem ddiolch i Chwaraeon Cymru, Tenis Cymru, Pêl-fasged Cymru a Phêl-rwyd Cymru am eu cefnogaeth.”

Cafodd y prosiect ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Chwaraeon Cymru, mewn cydweithrediad â Thenis Cymru, Pêl-fasged Cymru a Phêl-rwyd Cymru.

hannwch hyn ar: