Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Newidiadau i Ffiniau Etholaethau

Lluniwyd ffiniau newydd ar gyfer etholaethau seneddol fel rhan o ymarfer adolygu ffiniau a gwblhawyd yn 2023.

Bwriedir i'r ffiniau diwygiedig adlewyrchu newidiadau poblogaeth ers y newidiadau diwethaf i etholaethau yn 2010.

Cynhaliwyd yr adolygiad yng Nghymru, sy'n effeithio'n benodol ar ffiniau etholaethau seneddol y DU yn unig, gan Y Comisiwn Ffiniau i Gymru.

Newidiadau i ffiniau etholaethau

Bydd nifer y seddi yn Nhŷ'r Cyffredin yn aros yr un peth, sef 650.

Bydd Cymru yn colli wyth sedd seneddol, gan leihau o 40 i 32 gyda newidiadau i bob etholaeth ar wahân i Ynys Môn yng Ngogledd Cymru.

Nid yw'r ffiniau a ddefnyddir ar gyfer etholiadau lleol a'r Senedd wedi newid.

Rheolau am faint etholaethau

Mae'n ofynnol i'r amrediad etholiadol ar gyfer yr holl seddi yn y DU fod rhwng 69,724 a 77,062.

Etholaethau newydd yn yr ardal Cyngor Castell Need Port Talbot

Mae'r etholaethau newydd sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o ardal Cyngor Castell-nedd Port Talbot fel a ganlyn:

  • Aberafan, Maesteg
  • Castell-nedd a Dwyrain Abertawe

Bydd naw ward etholiadol yn ardal Castell-nedd Port Talbot sy'n ffurfio Pontardawe, Cwm Tawe Uchaf a Chwm Aman yn cael eu symud i etholaethau newydd:

  • Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe

Mae rhagor o wybodaeth am y broses Adolygu Ffiniau i'w chael ar wefan Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

Dysgwch am etholiadau sydd ar ddod yn ardal Cyngor Powys

Ailgofrestru fel etholwr

Na fydd angen i chi ailgofrestru, bydd eich manylion yn cael eu cadw o hyd gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol sy'n gyfrifol am yr ardal lle'r ydych yn byw a chânt eu hanfon ymlaen at y Swyddog Canlyniadau i'w defnyddio yn yr etholiad.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau mewn perthynas â chofrestru etholiadol, cysylltwch â'r Swyddfa Cofrestru Etholiadol berthnasol:

Swyddfa Etholiadau Pen-y-bont ar Ogwr
(01656) 643116 (01656) 643116 voice +441656643116
Swyddfa Etholiadau Castell-nedd Port Talbot
(01639) 763330 (01639) 763330 voice +441639763330
Swyddfa Etholiadau Powys
(01597) 826202 (01597) 826202 voice +441597826202
Swyddfa Etholiadau Abertawe
(01792) 636123 (01792) 636123 voice +441792636123