Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe

Hysbysiad o Enwau a Swyddfeydd Asiantiaid Etholiadol

Etholiad Senedd y DU

Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe

Dyddiad yr Etholiad: 4 Gorffennaf 2024

HYSBYSAF drwy hyn fod enwau a chyfeiriadau canlynol asiantiaid etholiadol yr ymgeiswyr yn yr etholiad hwn a chyfeiriadau swyddfeydd neu Iefydd asiantiaid etholiadol o’r fath y gall pob cais, hysbysiad, proses gyfreithiol a dogfennau eraill sydd wedi’u cyfeirio atynt gael eu hanfon, wedi cael eu datgan i mi yn ysgrifenedig fel a ganlyn:-

Enw’r Ymgeisydd

Enw’r Asiant

Swyddfeydd yr Asiant Etholiadol lle gellir anfon hawliadau ayb

Samantha Nida Chohan

Mathew John Williams

80 High Street, Gorseinon, Swansea, SA4 4BL

Helen Ceri Clarke

Peter Black

115 Cecil Street, Manselton, Swansea, SA5 8QL

Jan Dowden

Nathan Goldup-John

54 Burrows Road, Skewen, Neath, SA10 6AB

Carolyn Harris

David James Lloyd

18 Osterley Street, St. Thomas, Swansea, SA1 8HJ

Andrew Jenkins

Andrew Jenkins

48 Bryn Nedd, Cimla, Neath, SA11 1JJ

Dai Richards

Dai Richards

66 Brynhyfryd, Glynneath, Neath, SA11 5BA

Dyddiedig y: Dydd Gwener, 7 Mehefin 2024
Ganolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Karen Jones

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol), Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ. 7 Mehefin 2024