Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholaeth Aberafan Maesteg

Hysbysiad o Enwau a Swyddfeydd Asiantiaid Etholiadol

Etholiad Senedd y DU

Etholaeth Aberafan Maesteg

Dyddiad yr Etholiad: 4 Gorffennaf 2024

HYSBYSAF drwy hyn fod enwau a chyfeiriadau canlynol asiantiaid etholiadol yr ymgeiswyr yn yr etholiad hwn a chyfeiriadau swyddfeydd neu Iefydd asiantiaid etholiadol o’r fath y gall pob cais, hysbysiad, proses gyfreithiol a dogfennau eraill sydd wedi’u cyfeirio atynt gael eu hanfon, wedi cael eu datgan i mi yn ysgrifenedig fel a ganlyn:-

Enw’r Ymgeisydd

Enw’r Asiant

Swyddfeydd yr Asiant Etholiadol lle gellir anfon hawliadau ayb

Captain Beany

Captain Beany

17 Golwg Dur, Moorland Road, Port Talbot, SA12 6FB

Colin Deere

Mark Peter Edwards

24 Cwm Cadno, Coed Hirwaun, Port Talbot, SA13 2TP

Justin Griffiths

Samuel Wilson

97 Crymlyn Parc, Neath, SA10 6EF

Mark Griffiths

Mark Griffiths

93 Pant Yr Heol, Neath, SA11 2HE

Nigel Hill

Nathan Goldup-John

54 Burrows Road, Skewen, Neath, SA10 6AB

Stephen Kinnock

Susanne Renkes

65 Pentyla Baglan Road, Baglan, Port Talbot, SA12 8DR

Abigail Mainon

Kay Louise Rowlands

Bridgend and Maesteg Conservatives, 12 Lias Road, Porthcawl, CF36 3AH

Rhiannon Morrissey

Julie Mills

30 Marine Drive, Port Talbot, SA12 7NL

Dyddiedig y: Dydd Gwener, 7 Mehefin 2024
Ganolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Karen Jones

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol), Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ. 7 Mehefin 2024