Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe

Datganiad o Bobl a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais

Mae'r bobl ganlynol wedi cael eu henwebu neu maent ag enwebiad i sefyll am etholiad fel aelod o Senedd y DU dros yr etholaeth uchod . Mae'r rheiny nad ydynt bellach wedi'u henwebu wedi'u rhestru, ond bydd sylwadau ar eu cyfer yn y golofn ar y dde.

Etholiad Senedd y DU

Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe

Cynhelir y bleidlais ddydd Iau, 4 Gorffennaf  2024 rhwng 7.00am a 10.00pm. 

Enw’r Ymgeisydd

Cyfeiriad yr mgeisydd¹

Disgrifiad o’r Ymgeisydd

Enwau tanysgrifwyr i'r enwebiad (Ymgeisydd ac Ail a restrir yn gyntaf)

Os nad yw bellach yn cael ei enwebu, rheswm pam

CHOHAN, Samantha Nida

Cyfeiriad yn Etholaeth Pen-y-bont Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru M. Williams (P),
K. Williams (S),
J. Williams,
S. Williams,
R. Williams,
D. Williams,
H. Williams,
J. Ryan,
S. W. Grainger,
L. Grainger
 

CLARKE, Helen Ceri

Cyfeiriad yn Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe Democratiaid Rhyddfrydol Cymru C. J. Segelov (P),
J. Powell (S),
M. Powell,
D. K. Davies,
S. M. Davies,
J. Clarke,
M. Cobley,
S. Brooks,
H. Thomas,
G. Thomas
 

DOWDEN, Jan

Cyfeiriad yn Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe Plaid Werdd Cymru N. Goldup-John (P),
P. Culleton (S),
J. A. Dowden,
S. Goldup-John,
B. J. Davies,
J. Harrison,
H. Noonan,
E. Owen,
J. Goldup,
S. Goodsir-Cullen
 

HARRIS, Carolyn

51 Brondeg, Manselton, Swansea, SA5 8PY Llafur Cymru L. Jones (P),
R. Doyle (S),
A. Sims,
S. Booth,
M. Coleman,
S. M. Coleman,
J. Lockyer,
A. Lockyer,
M. Harvey,
E. J. Jones
 

JENKINS, Andrew

Cyfeiriad yn Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe Plaid Cymru - The Party of Wales A. Griffiths (P),
E. Knight (S),
S. Armitage,
M. Keating,
N. Keating,
K. Finn,
G. M. Hambly,
D. H. Jenkins,
D. Morgan,
J. D. Evans
 

RICHARDS, Dai

Cyfeiriad yn Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe Reform UK J. Sedgemore (P),
J. Roberts (S),
N. R. Taylor,
L. Griffiths,
J. Jones,
A. Williams,
P. Thomas,
E. A. Evans,
S. Evans,
A. Powell
 

Os yw ymgeisydd wedi gofyn am beidio â gwneud ei gyfeiriad cartref yn gyhoeddus, bydd yr etholaeth neu'r ardal berthnasol y mae ei gyfeiriad cartref ynddo (neu'r wlad os yw ei gyfeiriad y tu allan i'r DU) yn cael ei ddarparu.

Dyddiedig y: Dydd Gwener, 7 Mehefin 2024
Ganolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Karen Jones

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol), Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ. 7 Mehefin 2024