Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholaeth Aberafan Maesteg

Datganiad o Bobl a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais

Mae'r bobl ganlynol wedi cael eu henwebu neu maent ag enwebiad i sefyll am etholiad fel aelod o Senedd y DU dros yr etholaeth uchod . Mae'r rheiny nad ydynt bellach wedi'u henwebu wedi'u rhestru, ond bydd sylwadau ar eu cyfer yn y golofn ar y dde.

Etholiad Senedd y DU

Etholaeth Aberafan Maesteg

Cynhelir y bleidlais ddydd Iau, 4 Gorffennaf  2024 rhwng 7.00am a 10.00pm. 

Enw’r Ymgeisydd

Cyfeiriad yr mgeisydd¹

Disgrifiad o’r Ymgeisydd

Enwau tanysgrifwyr i'r enwebiad (Ymgeisydd ac Ail a restrir yn gyntaf)

Os nad yw bellach yn cael ei enwebu, rheswm pam

BEANY, Captain 17 Golwg Dur, Heol Moorland,  Sandfields, Port Talbot, SA12 6FB  Annibynnol

V. Henderson (P),
P. Ryan (S),
J. Davies,
T. Hendra,
K. Rollinson,
R. Barnes,
A. Roberts,
G. Williams,
L. Doyle,
D. Williams

 
DEERE, Colin 11 Ocean Way, Sandfields, Port Talbot, SA12 7NP Plaid Cymru

K. Edwards (P),
S. Agnew (S),
F. Clegg,
B. Deere,
A. Dacey,
M. Edwards,
M. Stanford-Roberts,
C. Davies,
B. Barnett,
D. Barnett

 
GRIFFITHS, Justin Cyfeiriad yn Etholaeth Llanelli Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

C. T. Phillips (P),
J. Bellingham (S),
J. Richards,
T. Bellingham,
S. Drohan,
A. Drohan,
S. Radford,
J. Radford,
I. Radford,
L. Isaac

 
GRIFFITHS, Mark Cyfeiriad yn Etholaeth Castell-nedd a Dwyrain Abertawe Reform UK

J. I. Jones (P),
S. V. Phillips (S),
S. Booth,
P. Doyle,
L. Doyle,
P. Courtney,
G. Gage,
P. Forde,
S. Phillips,
K. Price

 
HILL, Nigel Cyfeiriad yn Etholaeth Gorllewin Abertawe Plaid Werdd Cymru

B. Payne (P),
M. Thomas (S),
R. Pearce,
J. Avis,
S. Woodhouse,
F. Jones,
T. H. Beedle,
L. Beedle,
M. Hasler,
G. James

 
KINNOCK, Stephen Cyfeiriad yn Etholaeth Aberafan Maesteg Llafur Cymru

K. Priddle (P),
R. M. Granville (S),
R. Jones,
K. Tucker,
T. C. Jones,
S. John,
M. Turbervill,
H. Turbervill,
F. A. Alkarim,
M. L. Hughes

 

MAINON, Abigail

Cyfeiriad yn Etholaeth Pen-y-bont Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

J. Isaac (P),
L. Barham (S),
T. Phillips,
M. E. Phillips,
C. P. Hart,
C. Hart,
M. Crackett,
L. Wells,
J. Edwards,
R. Edwards

 

MORRISSEY, Rhiannon

Cyfeiriad yn Etholaeth De Caerdydd a Phenarth

Heritage Party

J. Mills (P),
A. Mills (S),
J. Howells,
L. Humphreys,
L. Kappen,
K. Mills,
R. Thomas,
J. Hawkins,
L. Balint,
M. Jones

 

Os yw ymgeisydd wedi gofyn am beidio â gwneud ei gyfeiriad cartref yn gyhoeddus, bydd yr etholaeth neu'r ardal berthnasol y mae ei gyfeiriad cartref ynddo (neu'r wlad os yw ei gyfeiriad y tu allan i'r DU) yn cael ei ddarparu.

Dyddiedig y: Dydd Gwener, 7 Mehefin 2024
Ganolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Karen Jones

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol)

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol), Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ. 7 Mehefin 2024