Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cofrestru i bleidleisio

Er mwyn pleidleisio mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU mae'n rhaid i chi:

  • fod wedi cofrestru i bleidleisio
  • yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ('diwrnod pleidleisio')
  • bod yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, cymwys o'r Gymanwlad
  • peidio â chael eich gwahardd yn gyfreithiol rhag pleidleisio

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein:

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw hanner nos, dydd Mawrth 18 Mehefin 2024.

Os nad ydych yn siŵr a ydych eisoes wedi'ch cofrestru i bleidleisio, cysylltwch â'r swyddfa gwasanaethau etholiadol:

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Gwasanaethau Etholiadol
Swyddog Cofrestru Etholiadol Canolfan Ddinesig Port Talbot SA13 1PJ pref
(01639) 76 33 30 (01639) 76 33 30 voice +441639763330