Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Amserlen digwyddiadau allweddol

Digwyddiad Dyddiad
Hysbysiad o Etholiad  31 Mai 2024
Enwebiadau yn dechrau 3 Mehefin 2024
Dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau 7 Mehefin 2024 (4yp)
Hysbysiad penodi asiantiaid etholiad 7 Mehefin 2024 (4yp)
Cyhoeddi datganiad o'r personau a enwebwyd, hysbysiad pleidleisio a lleoliad gorsafoedd pleidleisio Heb fod yn hwyrach na 10 Mehefin (4yp)
Briffio ymgeiswyr ac asiantiaid 12 Mehefin 2024 (4:30yp)
Dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio 18 Mehefin 2024
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau newydd am bleidlais bost / newidiadau i geisiadau post neu ddirprwy presennol 19 Mehefin 2024
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio trwy ddirprwy 26 Mehefin 2024 (5yp)
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr 26 Mehefin 2024 (5yp)
Dyddiad cau ar gyfer hysbysu penodi asiantiaid pleidleisio a chyfrif 27 Mehefin 2024
Diwrnod pleidleisio 4 Gorffenaf 2024 (7yb – 10yp)
Y tro diwethaf ar gyfer ailanfon pleidleisiau post a ddifethwyd neu a gollwyd
4 Gorffennaf 2024 (5yp)
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dirprwy brys 4 Gorffennaf 2024 (5yp)
Newidiadau i'r gofrestr i gywiro gwall clercyddol 4 Gorffennaf 2024 (5yp)
Dychwelyd treuliau etholiad i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol (os datgenir y canlyniad ar 5 Gorffennaf) 9 Awst 2024