Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gofal Cymdeithasol Oedolion ac Iechyd

Cyngor a chefnogaeth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol oedolion

Tîm Adnoddau Cymunedol

Gwybodaeth am y cefnogaeth a gwasanaethau a gynigir gan y Tîm Adnoddau Cymunedol Castell-Nedd Port Talbot

Bathodynnau Glas

Ddarganfod a ydych yn gymwys i gael Bathodyn Glas

Asesu Gofal

Byddwn yn asesu eich anghenion i weithio allan pa gymorth a chefnogaeth sydd ei angen

Seibiant/Seibiannau Byr

Gall oedolyn neu ofalwr gael seibiant dros dro o drefniadau gofal arferol

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Sut gallwn gefnogi pobl yn y gymuned

Cefnogaeth i Ofalwyr

Gall helpu os byddwch yn darparu gofal neu gefnogaeth i rywun

Taliadau Uniongyrchol

Er mwyn galluogi pobl i drefnu gofal a gwasanaethau eu hunain yn hytrach na derbyn pecyn gofal a drefnwyd gan yr Awdurdod Lleol.

Talu Am Ofal Preswyl a Dibreswyl Cymunedol

Talu am ofal preswyl neu gartref nyrsio

Ysbryd y Môr a Thy Twyn Teg

Ysbryd y Môr a Thy Twyn Teg