Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwahoddiad i dendro - cynnal ffair ar dir ar draeth Aberafan

Mae cyfle cyffrous wedi codi i bartïon â diddordeb i dendro am gytundeb tymor byr i redeg ffair ar dir lan y môr Aberafan.

Dyddiad

  • Dydd Iau 1 Awst 2024 i ddydd Sul 11 ​​Awst 2024

Oriau Agor

  • Dydd Llun i ddydd Gwener 11.00am i 8.00pm
  • Penwythnosau a Gwyliau Banc 11.00am i 9.00pm

Defnydd o dir

  • Mae'r ardal a nodir mewn glas wedi'i dynodi ar gyfer carwsél yn unig
  • Caniateir i chi ddefnyddio'r ardal sydd wedi'i nodi mewn coch ar gyfer ffair, gyda hyd at 5 reid fawr
  • Uchafswm uchder y reidiau hyn yw 15 metr, oni bai eich bod wedi cael caniatâd ymlaen llaw gan y cyngor ar gyfer uchder uwch.

Mae angen cyflwyno tendrau erbyn 12 canol dydd, dydd Gwener 21 Mehefin 2024.

Am ragor o wybodaeth neu becyn tendro cysylltwch â:
Andrea Nicholas
(01639) 686981 (01639) 686981 voice +441639686981